W tym roku szkolnym kolejna grupa uczniów naszej szkoły miała możliwość nabycia dodatkowych umiejętności i uprawnień. 

Od 19 kwietnia do 14 lipca 2022 roku 14 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, który był organizowany w ramach projektu ”Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.
Uczniowie mieli opłacony cały kurs oraz egzamin teoretyczny i praktyczny.
Po zdaniu egzaminu młodzież uzyskała prawo jazdy kat. B.