W czwartek 6 października, ekonomiści z klasy IV TET p. przyszli z wizytą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oświęcimiu na zajęcia prowadzone przez panią Dorotę Szrombę.

Uczniowie mogli dokładnie przyjrzeć się każdemu miejscu w tej instytucji oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca na konkretnych stanowiskach. Po chwili teorii, w sali konferencyjnej można było zmierzyć się z realnymi zadaniami i sytuacjami, z którymi sami uczniowie mogą spotkać się w przyszłości. Każda osoba wylosowała zadanie, które później musiała wykonać, kierując się do odpowiedniego okienka. „Dostałam zadanie, by założyć firmę, a bardzo chciałabym to zrobić w przyszłości, teraz już wiem, "z czym to się je.” – powiedziała Julia.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze. Uczniowie otrzymali upominki i słodki poczęstunek. Nad przebiegiem warsztatów czuwał pan Jacek Pyrek – kierownik Inspektoratu ZUS w Oświęcimiu. Panu kierownikowi, pani kierownik Dorocie Szrombie i wszystkim pracownikom ZUS-u serdecznie dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia zajęć oraz przygotowanie naszego spotkania.