10. listopada 2022r., w przeddzień ogólnopolskich uroczystości, upamiętniliśmy w naszej szkole 104 rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości.

Klasa 3TEG, przygotowana przez panie Alicję Haj i Annę Słowikowską - Hurnik przedstawiła piękną, momentami wzruszającą audycję, która przeniosła słuchaczy w czasy trudnej, jednocześnie heroicznej polskiej historii. Słuchając audycji, przypomnieliśmy sobie narodowe powstania, zabory, I wojnę światową, której zakończenie umożliwiło Polakom odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli, osobę marszałka Józefa Piłsudskiego, jedną z najważniejszych postaci tamtych czasów. Nawiązano także do czasów II wojny, okupacji, postania warszawskiego, także do skomplikowanej, powojennej rzeczywistości. Przywołano fragmenty najpiękniejszych polskich, patriotycznych tekstów, wybrzmiały dźwięki ważnych pieśni i piosenek.

W tym dniu rozstrzygnięty został szkolny konkurs na świąteczny kotylion:
pierwsze miejsce zajęła klasa 1w, wyróżnienia natomiast otrzymały klasy 4TARp oraz 2TAK. Bardzo dziękujemy wszystkim za wzięcie w nim udziału.
Gazetkę poświęconą odzyskaniu przez Polskę niepodległości przygotowała klasa 3 w z panią Pauliną Janosz.