Ogłoszenie naboru na wizyty zawodoznawcze organizowane w ramach realizowanego projektu dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2022.

 

Rekrutacja na warsztaty trwa od 7.11.2022 r. do 21.11.2022 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny u Szkolnego Koordynatora Projektu.

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 15.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020