Uczniowie z naszej szkoły z klasy drugiej Technikum Architektury Krajobrazu wzięli udział w 21 Ogólnopolskim Konkursie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

Na lekcjach „Ekonomii w praktyce” obejrzeli platformę edukacyjną SIGG-u. Można tu zdobyć wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, finansów, zasad działania rynku kapitałowego przy pomocy materiałów multimedialnych, filmów i kursów e-learningowych. SIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. Na platformie GPWtr@der uczniowie zapoznali się jak inwestować w akcje, ETF-y i kontrakty terminowe.

Rozgrywki giełdowe odbywały się w czasie rzeczywistym. Uczniowie pracowali w drużynach i składali swoje zlecenia mając do dyspozycji wirtualne pieniądze (20 tys. zł), które mogli pomnożyć na giełdzie. Otrzymali też certyfikaty z symbolami giełdy byka i niedźwiedzia (hossy i bessy).
27 lutego 2023 r. odbędzie się drugi etap rozgrywek online, później dla najlepszych graczy finały w Warszawie. Strona konkursowa: https://sigg.gwp.pl

Giełda wymagała od jej uczestników pewnych strategii. Inwestor może kupować akcje oczekując na wzrosty lub też sprzedawać przewidując ewentualne spadki. Kiedy na giełdzie inwestorzy mają do czynienia z silnym i długotrwałym wzrostem cen papierów wartościowych, dochodzi do zjawiska hossy. Byk na giełdzie jest to więc osoba, która trwa w przekonaniu, że wzrost nastąpi wkrótce.

Określenie byk na giełdzie pochodzi z angielskiego (bull market). Pierwszy raz pojawiło się prawdopodobnie w osiemnastym wieku, a swoją nazwą nawiązuje do sposobu, w jaki atakuje byk. Inwestorzy nazywani bykami zwykle atakują z dołu do góry. W praktyce oznacza to, że kupują kolejne akcje, po czym czekają na wzrosty, aby sprzedać je z zyskiem.

Jaki typ inwestora nazywany jest niedźwiedziem? Giełda bywa zaskakująca i czasem może iść niespodziewanie w dół. Inwestorów, którzy podchodzą do rynku sceptycznie, nazywa się niedźwiedziami.
Podobnie jak określenie byk na giełdzie nie jest przypadkowe, tak samo jest z niedźwiedziami. Inwestorzy określani mianem niedźwiedzi atakują z góry na dół. Oznacza to, że przewidując spadki, sprzedają posiadane akcje, aby w razie obniżki uniknąć większych strat.
Byk na giełdzie — co to? (businessinsider.com.pl)