Udział  klasy II TG w konferencji popularno-naukowej  „ Awit Szubert – wielowymiarowy fotograf z Oświęcimia”

18 kwietnia w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej odbyła się konferencja popularno- naukowa poświęcona urodzonemu w Oświęcimiu, ale bardziej niż w rodzinnym mieście znanemu w Krakowie, Wieliczce, Zakopanem i Szczawnicy fotografowi Awitowi Szubertowi. Nazywany nadwornym fotografem Tatr, był również jednym z pionierów krakowskiej fotografii. Jako pierwszy w historii zrobił zdjęcia podziemnych wnętrz Kopalni Soli w Wieliczce.
Awit Szubert urodził się 3 lipca 1837 roku w Oświęcimiu. Do gimnazjum oraz szkoły rysunku i malarstwa chodził w Krakowie. Naukę malarstwa kontynuował w Rzymie. Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 r. przyłączył się do powstańców. Po upadku powstania zamieszkał w Oświęcimiu i tu w 1864 r. otworzył pracownię fotograficzną. Trzy lata później przeniósł pracownię do Krakowa. Tu współpracował z wybitnymi krakowskimi artystami wykonując reprodukcje dzieł Artura Grottgera, Juliusza Kossaka, Henryka Siemiradzkiego i przede wszystkim Jana Matejki. Za swoją fotograficzną twórczość zdobył medale: na Powszechnej Wystawie Światowej w Wiedniu (1873), na wystawie fotografii w Brukseli (1874), na wystawie w Wiedniu (1875), na krajowej wystawie lwowskiej (1877) i na wystawie powszechnej w Paryżu (1878).
Na konferencji uczniowie klasy II TG wysłuchali wystąpień Katarzyny Marko - kustosz Muzeum Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie „Oświęcimskie i krakowskie atelier Awita Szuberta”, dr Barbary Konwerskiej - dyrektora ds. naukowo-badawczych Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka „Awit Szubert – pierwszy fotograf wielickiej kopalni” i Barbary Węglarz - kierownik oddziału Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szlachtowej „Szczawnickie atelier Awita Szuberta”
Konferencji towarzyszyła wystawa z fotografiami, heliografiami i kartami pocztowymi autorstwa Awita Szuberta ze zbiorów Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Opr. B .Buczek