Nasza podróż do Wrocławia rozpoczęła się  na dworcu PKP w Oświęcimiu 12 kwietnia. Z małymi przygodami , ale szczęśliwi  dotarliśmy do celu.

Przez trzy dni pobytu we Wrocławiu zobaczyliśmy między innymi:
• Wrocławski Rynek, drugi co do wielkości rynek w Polsce, otoczony przepięknymi kamienicami pochodzącymi z różnych epok.
• Gotycko – renesansowy Ratusz, jeden z najlepiej zachowanych w Polsce, w którego piwnicach znajduje się działająca od ponad 700 lat restauracja – Piwnica Świdnicka.
• Kościół św. Elżbiety – jeden z największych na Dolnym Śląsku, z tarasem widokowym położonym na wysokości 64 metrów.
• Plac Solny z działającym od wielu lat rynkiem kwiatowym.
• Dom Towarowy braci Barasch, najnowocześniejszy i najpiękniejszy w swoich czasach dom towarowy we Wrocławiu.
• Więzienie miejskie z XV wieku, w którym karę odsiadywał sam Wit Stwosz.
• Zakład Narodowy im. Ossolińskich – najstarszy ośrodek kultury polskiej.
• Katedrę św. Marii Magdaleny, której wieże połączone są łącznikiem na wysokości 45 metrów.
• Stare Jatki, gdzie znajdowały się rzędy sklepów rzeźniczych, obecnie azyl dla artystów oraz miejsce, gdzie można zobaczyć pomnik „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”.
• Ulicę Świdnicką, najpiękniejsza historyczna ulica we Wrocławiu.
• Osiemnastowieczny budynek Wrocławskiego Uniwersytetu.
• Jedną z najsłynniejszych wrocławskich fontann – Fontannę z Szermierzem.
• Katedrę Jana Chrzciciela – „Matkę Kościołów Śląskich”, najwyższą zabytkową budowlę we Wrocławiu.
• Kolegiatę Świętego Krzyża i św. Bartłomieja – dwukondygnacyjny kościół to zabytek unikalny na skalę światową.
• Kościół św. Idziego, który jest najstarszą wrocławską świątynią.
• Pomnik św. Jana Nepomucena, przedstawia świętego, dla którego tajemnica spowiedzi była cenniejsza od własnego życia.
• Wrocławski Ogród Zoologiczny, najstarszą tego typu placówkę na ziemiach polskich i na pewno najładniejszą.
• Afrykarium, jedyne takie miejsce w Polsce, jedno z najnowocześniejszych w Europie, unikat na skalę światową.
• Halę Stulecia ,najsłynniejsze dzieło wrocławskiego modernizmu.
• Pawilon Czterech Kopuł – budowlę, w której przez lata funkcjonowała Wytwórnia Filmów Fabularnych, a obecnie mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej.
• Iglicę, od ponad pięćdziesięciu lat architektoniczny symbol Wrocławia.
• Wrocławską Fontannę, jedną z największych w Europie, która dostarcza turystom niezapomnianych wrażeń podczas widowisk artystycznych łączących muzykę i światło.
• Hydropolis – Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie, nowoczesna, multimedialna ekspozycja ukazuje znaczenie wody dla człowieka.
• nad Odrą przejechaliśmy kolejką gondolową „Polinka”.
• Uniwersytet Wrocławski, jedną z najstarszych uczelni w Europie.
• Aulę Leopoldynę, najważniejsza, najpiękniejsza aula na Wrocławskim Uniwersytecie.
• Wieżę Matematyczną, obecnie należąca do Muzeum Uniwersyteckiego .
• Zakład Narodowy im. Ossolińskich, jeden z najważniejszych ośrodków kultury polskiej.
• Muzeum Pana Tadeusza ,w którym znajduje się rękopis dzieła Adama Mickiewicza.
• Muzeum Gier i Komputerów minionej ery.
• Muzeum Historii Zajezdnia, które przedstawia dzieje Wrocławia po 1945r, wrocławską Solidarność oraz Ziemie Odzyskane.
14 kwietnia wieczorem wróciliśmy bardzo zadowoleni do Oświęcimia. Na pewno bogatsi o nowe doświadczenia i niezapomniane wspomnienia.