Z wielką satysfakcją i radością odnotowujemy fakt, że w ubiegłym roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zdali egzaminy z przygotowania zawodowego.

Tę stuprocentową zdawalność zawdzięczamy solidnej, pełnej zaangażowania pracy naszych nauczycieli przygotowujących młodzież do trudnych egzaminów oraz samym uczniom, dojrzale traktującym naukę w szkole, starającym się być dobrze wykształconymi w swoich zawodach specjalistami.