Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mająca na celu promowanie  wśród młodych ludzi idei „bycia przedsiębiorczym”. 

Co roku, przez jeden tydzień listopada, rzesze uczestników przedsięwzięcia spotykają się na całym świecie z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes, pracownikami szkół wyższych, gotowymi do dzielenia się wiedzą i zdobytym doświadczeniem. To również okazja do podsumowania szeregu inicjatyw realizowanych w trakcie danego roku, które ukierunkowane są na budowanie kreatywnej społeczności i wspieranie postaw przedsiębiorczych.
W ramach tego przedsięwzięcia, w tym roku zawitały do naszej szkoły doradczynie zawodowe z Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Panie przyjechały z grą pod tytułem " Chłopska Szkoła Biznesu ".
Podczas pasjonującej rozgrywki uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich kompetencji przedsiębiorczych, negocjacyjnych czy handlowych. W trakcie spotkania gracze mogli także wcielić się w rolę przedsiębiorcy, którego zadaniem było sprzedanie swoich towarów w jak najkorzystniejszej cenie.
Uczestnicy spotkania mieli okazję rozwijać swoje umiejętności skutecznych negocjacji, logicznego myślenia, podejmować ryzyko ekonomiczne, ale także tworzyć własną strategię działania.

Zwycięzcom gratulujemy wygranej!