Obniżony nastrój, poczucie smutku i zobojętnienia, brak energii, zaburzenia snu a także unikanie bliskości z kochanymi osobami – to tylko niektóre objawy depresji, na ogół bardzo trudnej do zdiagnozowania.

Według aktualnych danych Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje 350 mln ludzi. W Polsce zmaga się z nią od 1,5 do 2,6 mln osób, z których zaledwie co trzecia podejmuje leczenie. 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia, który w tym roku poświęcony był właśnie depresji. Z tej okazji 22 uczniów naszej szkoły z klas 1-3 uczestniczyło w szkolnym konkursie wiedzy o tej chorobie.

Depresja związana jest z wadliwym funkcjonowaniem serotoniny i noradrenaliny – neuroprzekaźników w mózgu, które współdziałając z innymi hormonami, są odpowiedzialne za wiele funkcji życiowych. U osoby chorej jest zbyt mało tych substancji lub receptorów, które na nie reagują. Do klasycznych objawów depresji należą m.in.: niemożność przeżywania radości, napady lęku, spadek apetytu, zaburzenia pamięci i koncentracji, drażliwość, poczucie winy oraz małej wartości, przypominanie sobie dawnych błędów, płaczliwość, porzucenie kontaktów z ludźmi. W rozwoju choroby biorą udział zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe. Oznacza to, że pomimo skłonności do zaburzeń nastroju, które odziedziczyliśmy po rodzicach, niekoniecznie musimy zachorować. Zależy to od czynników, które depresję wywołują. We współczesnym świecie są to: intensywne życie, przewlekły stres, niedosypianie, zła dieta, wypalenie zawodowe. Bardziej podatne na zaburzenia nastroju są osoby wrażliwe, mało odporne na stres, reagujące na trudne sytuacje życiowe lękiem i niepokojem. Depresja jest najczęściej diagnozowana u osób w przedziale wiekowym 20 do 40 lat, a kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni.

W zmaganiach dotyczących zagadnień z zakresu rozpoznania, leczenia i etiologii choroby bezkonkurencyjne okazały się uczennice klasy I TEG: Klaudia Orzechowska i Wiktoria Dalke. Drugie miejsce zajęły: Klaudia Pluta z I TEG oraz Kamila Łukojć z III TGa, natomiast trzecią pozycję uzyskali: Sabina Jaskółka i Hubert Strzała z I TG. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Tekst: Agnieszka Pilarczyk-Wawręty