Ogłoszenie naboru dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej na kursy:

 

Strój roboczy w roku szkolnym 2021/2022

 

Ogłoszenie naboru dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej na kursy:

 

Ogłoszenie naboru dla nauczycieli przedmiotów zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej na studia podyplomowe.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania poprawkowego egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

W tym roku szkolnym 6 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyło w kolejnej edycji warsztatów cukierniczych realizowanych w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.