Ogłoszenie naboru na kurs baristyczny II stopnia dla nauczycieli branży turystycznogastronomicznej w roku 2020.