30 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczyło w kursie kelnerskim realizowanym w ramach projektu ”Utworzenie  i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Ukończony kurs daje młodzieży dodatkowe uprawnienia i umiejętności. Uczestnicy kursu poznali organizację pracy na stanowisku kelner, zasady przygotowania sali, stanowiska pracy, rodzaje nakryć stołowych, rodzaje i zasady układania sztućców, szkła, nauczyli się nakrywać i dekorować stoły.

Po zdanym egzaminie otrzymali certyfikat ukończenia „Kursu kelnerskiego”.