12 maja 2022 roku w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych z  okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ 2022) zorganizowano warsztaty zawodowców.

Prawdziwie międzynarodowe towarzystwo gościł 12 maja oświęcimski Ekonomik. Obecni byli: pan Wicestarosta Oświęcimski Paweł Kobielusz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu pani Teresa Jankowska, pani Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Monika Stalica, pani Agnieszka Wiatr reprezentująca władze samorządowe, przedstawiciele firm współpracujących ze Szkołą: pan doktor Manfred Müller z firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle, główny partner niemiecki naszej szkoły w projekcie Erasmus+, towarzysząca mu pani Katarzyna Suchocka, menedżer projektów Polska, kierownik gastronomii w hotelu Hampton by Hilton w Oświęcimiu pan Józef Skraba, szef kuchni w hotelu Hampton by Hilton w Oświęcimia pan Łukasz Szymański, pani Anna Marsel oraz pani Agnieszka Rusin – Cebula z firmy Kolmet w Oświęcimiu oraz pani Anna Turbańska z Ochotniczych Hufców Pracy w Oświęcimiu. Nie zabrakło również tych, do których głównie adresowane było spotkanie: uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Nr 5 i Nr 7 w Oświęcimiu pod opieką swoich nauczycieli.

W ramach europejskich projektów mobilności Leonardo da Vinci i Erasmus + ponad 110 uczniów oraz absolwentów naszej szkoły zrealizowało w Niemczech praktyki i staże zawodowe. Uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne ilustrujące przebieg projektów unijnych, m.in. tych odbywających się w ramach programu Erasmus+: „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!

Uczestnikom biorącym udział w programie Erasmus + w roku 2019 Akcja1. Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe wręczono dokumenty: Europass Mobilność oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

Pan doktor Manfred Müller z firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle, główny partner niemiecki w projekcie Erasmus+, oraz towarzysząca mu pani Katarzyna Suchocka, doceniając dziewięcioletnią współpracę z naszą szkołą, wręczyli pani dyrektor Edycie Bogusz oraz pani wicedyrektor i koordynatorowi projektu Erasmus+ Teresie Frączek listy gratulacyjne. Nasi partnerzy niemieccy docenili również dobra współpracę z panią Anetą Kamyk – koordynatorką projektu oraz z panią Katarzyną Żmudką - opiekunem uczniów w Niemczech.

Wyróżniono również setnego uczestnika projektu Erasmus + Igora Cebulskiego, ucznia klasy III TET za nabyte umiejętności zawodowe i językowe oraz wzorową postawę.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „ERASMUS +”

Uczniowie zaprezentowali kolejny projekt unijny realizowany w szkole w ramach Erasmus+ - „Europejski Korpus Solidarności”.

Młodzież ucząca się w zawodach turystyczno-gastronomicznych przedstawiła działania wykonywane w ramach realizowanego przez szkołę od 2019 roku projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Realizacja wyżej wymienionego projektu umożliwiła uczniom udział w wielu różnych kursach, m.in.: prawa jazdy kategorii B, baristycznym, barmańskim, kelnerskim, garnirowania napojów mieszanych, kuchni molekularnej i orientalnej, warsztatach cukierniczych, marketingu internetowym, animatora wolnego czasu i innych. Uczestnicy po zakończeniu kursów otrzymali certyfikaty potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Z bogatej oferty kursów skorzystali nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, którzy pod okiem fachowców – kucharzy z renomowanych restauracji doskonalili swoje umiejętności.

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” są staże zawodowe. W czasie ferii i wakacji uczniowie realizowali staże, poznając zawód, którego się uczą w szkole, w rzeczywistych warunkach u pracodawców. Zdobywali doświadczenie, które w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Za swoją pracę otrzymali stypendium stażowe.

Uczniowie przedstawili również prezentację multimedialną kolejnego projektu unijnego realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+ „Europejski Korpus Solidarności”.

Działania te zostały docenione; w bieżącym roku szkoła otrzymała Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności ze statusem organizacji wiodącej.

Szkoła uzyskała Akredytację Erasmusa+ (do 2027 roku) w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W związku z otrzymaniem akredytacji uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole będą mogli praktyki i staże zawodowe realizować w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Uczestniczący w uroczystości uczniowie szkół podstawowych mogli także zapoznać się z ofertą Ochotniczych Hufców Pracy oraz prezentacją przygotowaną przez doradcę zawodowego, panią Magdalenę Owsiak.

W trakcie spotkania pan Wicestarosta Paweł Kobielusz wręczył blendery wyróżnionionym uczniom szkoły podstawowej, którzy na naszym funpage’u „Żywienie w Ekonomie” brali udział w konkursie internetowym „Wariacje kulinarne Ósmoklasisty” pod patronatem Starosty Oświęcimskiego.

Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych i nauczycieli Ekonomika, w czasie którego można było indywidualnie konsultować się i uzyskać informacje na temat szkoły i projektu.