W dniach od 16 do 19 maja 2022 roku pięciu nauczycieli Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczy w kursie Adobe Photoshop,

który jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.
Uczestnicy kursu zapoznają się z programem, funkcjami i możliwościami programu, uczą się podstawowej korekty zdjęć, pracy z warstwami, maskami, retuszu fotografii i dowolnego obrazu.
Zdobyte umiejętności wykorzystają w swojej pracy.