W dniu 12 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

 

W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy, u których uczniowie realizowali staże zawodowe oraz pracodawcy, którzy wyrazili chęć przyjęcia uczniów na staże oraz szkolni koordynatorzy projektu.
Spotkanie poprzedzone było warsztatami zawodowców zorganizowanymi z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Na warsztatach uczniowie zaprezentowali wszystkie działania, które szkoła realizowała i realizuje w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Młodzież przedstawiła kursy i warsztaty w których uczestniczyli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Pracodawcy uczestniczący w spotkaniu omówili przebieg staży zrealizowanych do tej pory, wskazali na praktyczne umiejętności uczniów, które są niezbędne obecnie na określonych stanowiskach.
Wymieniono się doświadczeniami z dotychczasowej pracy z młodzieżą.