W dniu 08.12.2022r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ul. Kolbego 8 odbędzie się konferencja adresowana do nauczycieli przedmiotów zawodowych pn.

Przedsiębiorczość w praktycznych zastosowaniach – mikro i makroekonomiczne aspekty.

Konferencja odbędzie się w budynku Collegium Primum (sala 219) o godz. 13.00.
Wykład tematyczny poprowadzi wykładowca Uczelni: mgr Anna Jonkisz-Zacny