O prawie z młodzieżą w więzieniu – pilotażowy program " W służbie prawu” już za nami.

W bieżącym roku szkolnym, klasy czwarte technikum Powiatowego Zespołu Nr 4 w Oświęcimiu, kilkakrotnie brały udział w ciekawych zajęciach przeprowadzanych na terenie jednostki penitencjarnej w Bielsku-Białej. Miały one na celu pokazanie młodzieży realiów życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także pracujących tam funkcjonariuszy Służby Więziennej. Program ten uświadomił młodym ludziom, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, niejednokrotnie doprowadzić do życiowych tragedii, a więzienie jest dla każdego osadzonego niezwykle trudnym doświadczeniem.
Młodzież w trakcie zajęć zaznajamiała się z prawem karnym i prewencyjnym przestępstw. Pani Psycholog pracująca z więźniami zajmująco omawiała proces resocjalizacyjny osadzonych. Omawiano problematykę często nieświadomego wchodzenia przez młodzież w konflikt z prawem. Pracownicy Służby Więziennej na konkretnych przykładach pokazywali stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Przedstawiano charakterystyczne różnice między zakładem karnym, a aresztem śledczym oraz rodzaje i typy zakładów penitencjarnych w Polsce. Poruszano również temat konsekwencji nieprzestrzegania norm prawnych.
Pozostające na długo w pamęci młodzieży były świadectwa osadzonych więźniów, którzy - opowiadając historie swojego życia- przestrzegali młodych ludzi, aby ci wystrzegali się zabronionych prawem zachowań.
Kolejnym, ważnym aspektem zajęć, były spacery po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszami, prowadzone bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą. Na koniec zajęć następowałały prezentacje pracy w Służbie Więziennej oraz Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
Prowadzący zajęcia funkcjonariusze byli pod ogromnym wrażeniem pozytywnych postaw i kulturalnych zachowań, jakie prezentowali nasi uczniowie. Młodzież z kolei nie ukrywała, iż zajęcia prowadzone właśnie w tym miejscu bardzo ich zainteresowały i rozbudzały ciekawość, czego wyrazem była aktywność i ogromna ilość pytań zadawanych funkcjonariuszom.
W czasie zajęć przeprowadzonych z uczniami w więzieniu, omówiono wiele interesujących zagadnień, przede wszystkim podkreślając główny cel programu, jakim jest przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich.