24 maja uczniowie klasy I technikum ekonomicznego  wzięli udział w konferencji „Biznes i zarządzanie – praktyczny wymiar przedsiębiorczości” organizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu.

Konferencja realizowana była w formule hybrydowej, nasi ekonomiści uczestniczyli w niej stacjonarnie.
Prelegentami byli m.in.
– dr hab. Tomasz Rachwał – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Katedrze Handlu Zagranicznego, autor lub współautor podręczników do szkół z podstaw przedsiębiorczości i geografii oraz programów nauczania, a także poradników dla nauczycieli,
– dr Justyna Dąbrowska – absolwentka Manchester Business School w Wielkiej Brytanii, pracownik naukowy Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
– dr Marcin J. Piątkowski – doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, certyfikowany tutor akademicki, uczestnik projektów naukowych i autor publikacji z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, konkurencyjności oraz rozwoju firm, współzałożyciel kierunku studiów o profilu praktycznym „Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce”.
Podczas spotkania nasi ekonomiści mogli zobaczyć wystąpienia uczniów - finalistów konkursu „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie”.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, który połączył się z uczestnikami konferencji.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-biznes-i-zarzadzanie--praktyczny-wymiar-nauczania-przedsiebiorczosci-z-udzialem-szefa-mein