Kompetencje twarde, czy miękkie? Studia, czy staże zawodowe? Jak wygląda praca w banku?

Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszeli uczniowie klasy ekonomicznej podczas spotkania z panią Katarzyną Brzozowską, Dyrektor Oddziału Banku PEKAO z Oświęcimia. Ekonomiści zaznajomili się ze strukturą Banku, spotkali z jego pracownikami oraz zapoznali z drescodem obowiązującym w miejscu pracy.