Uczniowie klas ekonomicznych wzięli udział w spotkaniu, organizowanym przez Małopolską Uczelnię Państwową, podczas którego mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Stowarzyszenia Księgowych oraz ścieżką rozwoju zawodowego księgowych, rozwijaną dzięki Stowarzyszeniu w Polsce.

Spotkanie zorganizowane zostało przez SKwP Oddział w Chrzanowie. Na spotkaniu ekonomiści dowiedzieli się również o możliwości udziału w Letnich Igrzyskach z rachunkowości, organizowanych przez Klub Młodych Księgowych. KMK jest dobrowolnym zrzeszeniem młodych osób, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości. Działa on przy krakowskim Oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Po spotkaniu ekonomiści uczestniczyli w ciekawym wykładzie, prowadzonym przez dr Justynę Dąbrowską, w którym zapoznali się z barometrem zawodów w branży finansowo-rachunkowej oraz dowiedzieli się, jak wygląda praca specjalistów ds. finansów i księgowości.