12 grudnia 2023 r. nasza szkoła podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddziałem Okręgowym w Krakowie. 

Przedmiotem Umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności edukacyjnej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu rachunkowości i podatków.
Nawiązanie tej umowy jest ważne dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, ponieważ w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem przewiduje się współorganizowanie dla nich konferencji, konkursów z zakresu rachunkowości i podatków oraz pomoc przy organizowaniu stażów i praktyk w podmiotach gospodarczych będących członkami SKwP .