W styczniu uczniowie Szkoły Branżowej o profilu kucharz spotkali się na kolejnych zajęciach z panią Patrycją Kasperczyk, doradcą zawodowym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 

Temat szkolenia brzmiał : „Jak skutecznie poszukiwać zatrudnienia?”. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się m. in. jak skutecznie poruszać się po rynku pracy oraz pozytywnie przejść proces rekrutacji.