Ważnym programem realizowanym w Ekonomiku jest „Podstępne WZW”.

To program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole. Cele programu to: m. in. przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażeń HAV, HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi, a także kształtowanie prawidłowych zachowań wobec osób zakażonych.