„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” to program edukacyjny w tym roku realizowany w naszej szkole w ramach promocji zdrowia.

Poświęcony jest on profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Główne cele programu  stanowią: zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę, zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna), motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.