12 maja 2022 roku w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych z  okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (ETUZ 2022) zorganizowano warsztaty zawodowców.

 

Ogłoszenie naboru uzupełniającego na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2022: 

 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 21.kwietnia zorganizowało ciekawe spotkanie z byłym więźniem obozu, panem Bogdanem Bartnikowskim. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klasy 2 TEG.

 

Ogłoszenie naboru na kurs obsługi programu Adobe Photoshop dla nauczycieli branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2022.

 

Trwa ostatni tydzień naszej akcji „4 tygodnie bez cukru i słodyczy”. 

 

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Nr 69/856/2022 z dnia 29 marca 2022 r.