Realizując program Erasmus + 2019: „Akcja1.- Mobilność uczniów i  kadry

 


Program Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017 pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do  sukcesu!”

 

Komisja rekrutacyjna w oparciu o opracowaną procedurę rekrutacyjną wyłoniła 12 uczniów klas trzecich technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy wezmą udział w Projekcie Erasmus+ MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017 pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!”

 

Komisja rekrutacyjna w oparciu o opracowaną procedurę rekrutacyjną wyłoniła 12 uczniów klasy trzeciej technikum

Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza nabór na staż zawodowy.

Rekrutacja na staż zawodowy trwa od 17.07.2018 r. do 24.07.2018 r. do godziny 13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz regulamin rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu dostępne są w sekretariacie Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Kandydat musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy - załącznik do pobrania w sekretariacie.

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Moniki Wróbel i p. Anety Kamyk za pośrednictwem mobidziennika.