Program Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017 pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do  sukcesu!”

Uczniowie realizujący Program Erasmus + przed wyjazdem do Niemiec w ramach drugiej mobilności wzięli udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego (30 godzin) prowadzonych w formie warsztatów z  wykorzystaniem pomocy naukowych. Na tych warsztatach poszerzyli słownictwo z  branży gastronomiczno – hotelarskiej, prowadzili rozmowy, nazywali przedmioty codziennego użytku, urządzenia i czynności w miejscu pracy, opowiadali o składnikach potrzebnych do przepisów.

Na lekcjach języka niemieckiego przed wyjazdem do Niemiec i po powrocie uczestnicy projektu przedstawili koleżankom i  kolegom z klasy sprawozdanie z  realizowanych zajęć oraz zagranicznej praktyki w formie prezentacji.