2TGPZ04-T 2 TG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Zajęciazwychowawcą KY 44   Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem KY 4 Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Matematyka GB 30
2 8:00- 8:45 Biologia PA 4   Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem KY 4 Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 31
3 8:50- 9:35 Matematyka GB 30   Wychowaniefizyczne-1/2 RZ sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 BM sg2
Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Biologia PA 4
4 9:40-10:25 Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii KY 55   Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 46
Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Historia BU 52
5 10:40-11:25 Językniemiecki-1/2 KB 38
Językniemiecki-2/2 LK 27
Działalnośćgospodarczawgastronomii GR 44 Językniemiecki-1/2 KB 27 a
Językniemiecki-2/2 LK 27
Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Językangielskiwgastronomii KG 44
6 11:30-12:15 Zasadyżywienia ŁK 4 Działalnośćgospodarczawgastronomii GR 44 Językpolski SO 31 Religia/etyka ŁT 30 Językpolski SO 46
7 12:20-13:05 Zasadyżywienia ŁK 4 Religia/etyka ŁT 30 Językpolski SO 31 Wychowaniefizyczne-1/2 RZ sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 BM sg2
Wychowaniedożyciawrodzinie WZ 31
8 13:15-14:00 Wiedzaospołeczeństwie BU 52 Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
  Wychowaniefizyczne-1/2 RZ sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 BM sg2
 
9 14:05-14:50   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
10 14:55-15:40   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
11 15:45-16:30   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
12 16:35-17:20   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
Obowiązuje od: 29.04.2014 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-04-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum