2TGPZ04-T 2 TG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Zajęciazwychowawcą KY 44   Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem KY 52 Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Historia BU 52
2 8:00- 8:45 Działalnośćgospodarczawgastronomii GR 45   Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem KY 52 Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 5
3 8:50- 9:35 Religia/etyka ŁT 6   Wychowaniefizyczne-1/2 RZ sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 BM sg2
Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Biologia PA 4
4 9:40-10:25 Językniemiecki-1/2 WB 31
Językniemiecki-2/2 LK 27
  Językangielski-1/2 KG 55
Językangielski-2/2 PM 6
Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Wiedzaospołeczeństwie BU 52
5 10:40-11:25 Wyposażenieizasadybezpieczeństwawgastronomii KY 45 Działalnośćgospodarczawgastronomii GR 44 Językniemiecki-1/2 WB 52
Językniemiecki-2/2 LK 27
Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
Językangielskiwgastronomii KG 6
6 11:30-12:15 Zasadyżywienia ŁK 56 Biologia PA 4 Językpolski SO 5 Religia/etyka ŁT 6 Matematyka GB 30
7 12:20-13:05 Zasadyżywienia ŁK 56 Matematyka GB 30 Językpolski SO 5 Wychowaniefizyczne-1/2 RZ sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 BM sg2
Wychowaniedożyciawrodzinie WZ 27 a
8 13:15-14:00 Językpolski SO 33 Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
  Wychowaniefizyczne-1/2 RZ sg1
Wychowaniefizyczne-2/2 BM sg2
 
9 14:05-14:50   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
10 14:55-15:40   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
11 15:45-16:30   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
12 16:35-17:20   Procesytechnologicznewgastronomii-1/2 FT mp
Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 HK dp
     
Obowiązuje od: 4.03.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum