46
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55         KA 2TEGPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
2 8:00- 8:45 KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
KA 3TOHPZ04-T-1/2 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce
KA 1TGPZ04-T Podstawyprzedsiębiorczości
ŻK 1TOHPZ04-T-1/2 Językniemiecki
KA 2TEGPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
3 8:50- 9:35 KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
KA 2TOHPZ04-T-1/2 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce
KA 2TEGPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
BI 4TOHPZ04-T-1/2 Językangielski
WZ 1TOHPZ04-T Wychowaniedożyciawrodzinie
4 9:40-10:25 KA 2TEGPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
BZ 3TGPZ04-T Usługigastronomiczne
KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
KA 1TEAPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
5 10:40-11:25 PM 1TGPZ04-T-2/2 Językangielski
KA 2TEGPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
WZ 1TGPZ04-T Wychowaniedożyciawrodzinie
KA 1TEAPZ04-T Zajęciazwychowawcą
KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
6 11:30-12:15 KA 1TEAPZ04-T Podstawyprzedsiębiorczości
KA 2TEGPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
KK 3TAKPZ04-T Biologia
KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
KA 1TEAPZ04-T Podstawyprzedsiębiorczości
7 12:20-13:05 KA 3TOHPZ04-T-1/2 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce
KA 1TEAPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
KY 1TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
KA 3TERPZ04-T-1/2 Rachunkowośćfinansowa
KA 1TGPZ04-T Podstawyprzedsiębiorczości
8 13:15-14:00 KA 2TOHPZ04-T-1/2 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce
KA 1TEAPZ04-T-1/2 Przedsiębiorcawgospodarcerynkowej
KY 1TGPZ04-T Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
KA 2TOHPZ04-T-1/2 Podstawydziałalnościgospodarczejwturystyce
 
9 14:05-14:50       ŁK 1wPZ04-BS Chemia
ZK 1fPZ04-BS Podstawyfryzjerstwa
10 14:55-15:40         ZK 1fPZ04-BS Technikifryzjerskie
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum