Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Nr 69/856/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu został utworzony oddział przygotowawczy w Technikum dla uczniów przybywających z Ukrainy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
Przyjmowanie uczniów do szkoły wraz z rodzicem lub inną osobą sprawującą opiekę nad uczniem rozpoczęliśmy od dnia 4 kwietnia 2022 r. Osoby zainteresowane naborem prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu (33) 843 25 15 w 
w godz. 7.30-14.30.