Ogłoszenie naboru uzupełniającego na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2022.

 

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 01.07.2022 r. do 14.07.2022 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”. Formularz jest dostępny w sekretariacie PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu. 

Wypełniony wniosek należy złożyć do szkolnego koordynatora projektu lub w sekretariacie szkoły PZ Nr4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Regulamin stażu:

Uchwala Nr XVII/169/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. (malopolska.uw.gov.pl)