Warsztaty na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Warsztaty w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

 

18. Noc Muzeów w Krakowie– fantastyczny wyjazd !

 

W marcu 2022 roku uczniowie klasy trzeciej uczący się w zawodach: technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki oraz technik obsługi turystycznej realizowali miesięczną praktykę zawodową w hotelach i restauracjach w Niemczech i w Polsce.

 

W dniu 12 maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

 

W dniach od 16 do 19 maja 2022 roku pięciu nauczycieli Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu uczestniczy w kursie Adobe Photoshop,