Realizując program Erasmus + 2019: „Akcja1.- Mobilność uczniów i  kadry

w  ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” pt. „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu!”, czternastu uczniów klas trzecich technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej, odbywając praktyki zawodowe, wyjechało do Niemiec na miesięczny staż.
Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w przygotowaniach zawodowo-mentalnych organizowanych w szkole i dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach z języka niemieckiego. Uczestniczyli także w warsztatach: „Dynamika grupowego rozwiązywania konfliktów” i „Zdrowie w miejscu pracy” oraz „Typowe potrawy na europejskich stołach” przeprowadzonych w szkolnej pracowni gastronomicznej. Przed wyjazdem odbyło się również spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Siegmundsburger Haus Werraqulle, panią Katarzyną Suchocką i panem dr. Manfredem Mullerem.
Każdy z uczestników przed wyjazdem otrzymał  „Ocenę postępów zawodowych i mentalnych w ramach ECVET” oraz „Ocenę przygotowania językowego w ramach założeń systemu ECVET".
Życzymy uczestnikom powodzenia, a przede wszystkimi zdobycia nowych międzynarodowych doświadczeń zawodowych!