3TEGPZ04-T 3 TEG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 Biurorachunkowe-1/2 WM 47 Matematyka-1/2 PI 40
Organizacjaprodukcjigastronomicznej-2/2 RM 56
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem-2/2 RM 31
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej-2/2 KY 44
Wychowaniefizyczne WZ sg1
2 8:00- 8:45 Biurorachunkowe-1/2 WM 47 Matematyka-1/2 PI 40
Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem-2/2 RM 56
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem-2/2 RM 31
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej-2/2 KY 44
Wychowaniefizyczne WZ sg1
3 8:50- 9:35 Biurorachunkowe-1/2 WM 47 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Zasadyżywienia-2/2 ŁK 25
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Obsługaklientówwgastronomii-2/2 ŁK 25
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Biologia-2/2 PA 4
Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 47
Matematyka-2/2 PI 40
4 9:40-10:25 Biurorachunkowe-1/2 WM 47 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46
Językangielskiwgastronomii-2/2 SZ 27 a
Biurorachunkowe-1/2 WM 47
Obsługaklientówwgastronomii-2/2 ŁK 25
Językangielskiwbranżyekonomicznej-1/2 SZ 27 a
Działalnośćgospodarczawgastronomii-2/2 WM 47
Językangielski KG 56
5 10:40-11:25 Rachunkowośćfinansowa-1/2 KA 46 Wychowaniefizyczne WZ sg2 Religia/etyka PJ h Językangielski KG 55 Zajęciazwychowawcą WM 25
6 11:30-12:15 Językpolski HA 32 Historiaispołeczeństwo WA 56 Matematyka-1/2 PI 40
Usługigastronomiczne-2/2 TK 4
Religia/etyka PJ 27 a Językniemiecki WB 56
7 12:20-13:05 Językpolski HA 32 Językangielskiwbranżyekonomicznej-1/2 SZ 27 a
Matematyka-2/2 PI 40
Usługigastronomiczne-2/2 TK 6 Matematyka-1/2 PI 40
Językangielskiwgastronomii-2/2 SZ 27 a
Językpolski HA 31
8 13:15-14:00 Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 PE 25 Biologia-2/2 PA 4      
9 14:05-14:50 Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 PE mp        
10 14:55-15:40 Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 PE mp        
11 15:45-16:30 Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 PE mp        
12 16:35-17:20 Procesytechnologicznewgastronomii-2/2 PE mp        
Obowiązuje od: 4.03.2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum