4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   GE 2TEGPZ04-T Językniemiecki
PA 4TGbPZ04-T Biologia
KK 3TAKPZ04-T Biologia
ŻK 2TOHPZ04-T-1/2 Językangielskiwturystyce
2 8:00- 8:45 PA 4TGbPZ04-T Biologia
GE 1TEAPZ04-T-1/2 Językniemiecki
PA 4TGbPZ04-T Biologia
KK 3TAKPZ04-T Biologia
ŻK 1TEAPZ04-T-2/2 Językniemiecki
3 8:50- 9:35 PA 4TGbPZ04-T Biologia
GE 1TGPZ04-T-1/2 Językniemiecki
PA 2TEGPZ04-T-2/2 Biologia
GE 1TGPZ04-T-1/2 Językniemiecki
PA 3TERPZ04-T-2/2 Biologia
4 9:40-10:25 PA 3TGPZ04-T Biologia
PA 1TORPZ04-T Biologia
BI 4TGaPZ04-T Językangielski
KK 1TEAPZ04-T-2/2 Roślinyozdobne
PA 3TERPZ04-T-2/2 Biologia
5 10:40-11:25 BI 4TGaPZ04-T Językangielski
PA 3TGPZ04-T Biologia
BI 4TGaPZ04-T Językangielski
PA 2TEGPZ04-T-2/2 Biologia
PA 4TGbPZ04-T Biologia
6 11:30-12:15 PA 4TGaPZ04-T Biologia
PA 3TERPZ04-T-2/2 Biologia
PA 2TGPZ04-T Biologia
PA 3TERPZ04-T-2/2 Biologia
SH 1TORPZ04-T Podstawyprzedsiębiorczości
7 12:20-13:05 PA 2TGPZ04-T Biologia
WZ 2TRAPZ04-T Wychowaniedożyciawrodzinie
PA 4TGaPZ04-T Biologia
PA 3TERPZ04-T-2/2 Biologia
PA 4TGaPZ04-T Biologia
8 13:15-14:00 PA 1TORPZ04-T Wychowaniedożyciawrodzinie
PA 3TAKPZ04-T Wychowaniedożyciawrodzinie
KG 2kPZ04-BS Działalnośćgospodarczawgastronomii
PA 4TGaPZ04-T Biologia
PA 4TGaPZ04-T Biologia
9 14:05-14:50   PA 1wPZ04-BS Biologia
SZ 2wPZ04-BS Zajęciazwychowawcą
  PA 1wPZ04-BS Wychowaniedożyciawrodzinie
10 14:55-15:40 ZK 3wPZ04-BS-1/2 Technikifryzjerskie
  ZK 2fPZ04-BS Podstawyfryzjerstwa
PA 1kPZ04-BS Biologia
 
11 15:45-16:30 ZK 3wPZ04-BS-1/2 Technikifryzjerskie
  WZ 2fPZ04-BS Wychowaniedożyciawrodzinie
PA 1fPZ04-BS Biologia
 
12 16:35-17:20     WZ 2kPZ04-BS Wychowaniedożyciawrodzinie
PA 1fPZ04-BS Wychowaniedożyciawrodzinie
 
Obowiązuje od: 5.03.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum