56
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   ŁT 4TERPZ04-T Religia/etyka
SH 2TORPZ04-T Marketingwdziałalnościreklamowej
  RE 1TOTPZ04-T Wiedzaokulturze
2 8:00- 8:45 KY 3TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
ŁT 2TORPZ04-T Religia/etyka
ŁT 2TGPZ04-T Religia/etyka
BK 2TEAPZ04-T-2/2 Matematyka
RE 1TGPZ04-T Wiedzaokulturze
3 8:50- 9:35 KY 3TGPZ04-T Planowanieżywieniaiprodukcjigastronomicznej
SH 2TORPZ04-T Marketingwdziałalnościreklamowej
  BK 2TORPZ04-T Matematyka
BI 4TAKPZ04-T Językangielski
4 9:40-10:25 ŁK 2TGPZ04-T Zasadyżywienia
SH 2TORPZ04-T Marketingwdziałalnościreklamowej
TK 2TOHPZ04-T-2/2 Usługiżywieniowewhotelarstwie
BK 2TOHPZ04-T Matematyka
SH 2TORPZ04-T Marketingwdziałalnościreklamowej
5 10:40-11:25 ŁK 2TGPZ04-T Zasadyżywienia
SH 2TORPZ04-T Realizacjazamówień
KA 2wPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
BK 1wPZ04-BS Matematyka
SH 2TORPZ04-T Realizacjazamówień
6 11:30-12:15 BZ 3kPZ04-BS Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
SH 2TORPZ04-T Realizacjazamówień
SH 3TRAPZ04-T-1/2 Organizacjaitechnikireklamy
BI 2TORPZ04-T Organizacjasprzedażyreklamy
SH 2TORPZ04-T Realizacjazamówień
7 12:20-13:05 BZ 2kPZ04-BS Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
WB 1TGPZ04-T Językniemiecki
SH 3TRAPZ04-T-1/2 Organizacjaitechnikireklamy
BI 2TORPZ04-T Organizacjasprzedażyreklamy
SH 2TORPZ04-T Realizacjazamówień
8 13:15-14:00 BZ 2kPZ04-BS Technologiagastronomicznaztowaroznawstwem
ZK 3fPZ04-BS Podstawyfryzjerstwa
SH 3TRAPZ04-T-1/2 Organizacjaitechnikireklamy
SH 3TRAPZ04-T Zajęciazwychowawcą
SH 3TRAPZ04-T-2/2 Prowadzeniedziałalnościgospodarczejwarchitekturzekrajobrazu
9 14:05-14:50 CA 2fPZ04-BS Podstawyprzedsiębiorczości
ZK 3fPZ04-BS Działalnośćusługowawefryzjerstwie
     
Obowiązuje od: 10.09.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum