"Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie, najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem ".
Witold Pilecki

Od 8 września 2023 R. w sekretariacie szkoły można odebrać dyplomy zawodowe i wyniki z egzaminu sesja II - lato 2023.

Z wielką satysfakcją i radością odnotowujemy fakt, że w ubiegłym roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zdali egzaminy z przygotowania zawodowego.

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza także czas pożegnań. Dzisiaj po raz ostatni spotkała się z młodzieżą Pani Wicedyrektor Małgorzata Cyran,

 

Strój roboczy obowiązujący w pracowni gastronomicznej w roku szkolnym 2023/2024

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024 znajduje się w zakładce: Praca szkoły/Uczniowie/Podręczniki