Od 2019 roku szkoła realizuje projekt „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach którego uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą korzystać z różnego rodzaju kursów i warsztatów. Uczestnicy po zakończeniu kursów otrzymują certyfikaty potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Uczniowie ekonomika uczący się w zawodach branży turystyczno-gastronomicznej uczestniczyli w kursach:

 • prawa jazdy kategorii B,
 • barmańskim I stopnia,
 • baristycznym I stopnia,
 • kuchnia molekularna,
 • kuchnia orientalna,
 • animator wolnego czasu,
 • nowoczesne trendy w gastronomii,
 • marketing internetowy,
 • pracownik recepcji.

Od września 2021 roku będą organizowane kolejne edycje wyżej wymienionych kursów oraz kursy:

 • kelnerski,
 • garnirowania napojów,
 • barmański II stopnia.

Aktualnie w czasie wakacji uczniowie realizują staże zawodowe u pracodawców poznając zawód, którego się uczą w szkole. Zdobywają doświadczenie, które w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Za swoją pracę otrzymują stypendium stażowe.

Uczniowie, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce otrzymują w ramach projektu stypendium.

 KURSY DLA UCZNIÓW

Kurs kelnerski

Garnirowanie napojów mieszanych

Kurs barmański I stopnia

Kurs baristy I stopnia + Latte Art

Kurs prawa jazdy kategorii B

Warsztaty cukiernicze

Marketing internetowy

Kurs prawa jazdy kategorii B

Animator czasu wolnego 

Pracownik recepcji 

Staże zawodowe

Spotkanie Rady Programowej projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego

 KURSY DLA NAUCZYCIELI

Kursy zawodowe