24.06.2003 r.

W szkole odbyła się po raz pierwszy konferencja "Światowy Dzień Turystyki w Oświęcimiu".

6.11.2003 r.

Szkoła przystąpiła do programu zdrowotnego „Różowa Wstążeczka”.

luty 2004 r.

Uczeń szkoły, Paweł Czarnik został laureatem Powiatowego Konkursu Informatycznego.

16.04.2004 r.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, cukiernik oraz dla technikum.

13.09.2004 r.

Szkoła zajęła 2 miejsce w konkursie "Budowanie Potencjału - Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia" w ramach programu Phare 2001 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich". Powstały SZOP - Szkolny Ośrodek Przedsiębiorczości i SZOK - Szkolny Ośrodek Kariery, które mają zaktywizować młodzież i pomóc w kreowaniu własnej przyszłości i drogi zawodowej.

16.10.2004 r.

Udział uczniów szkoły w "Marszu Życia i Nadziei".

30.06.2004 r.

Szkoła została członkiem Małopolskiej Izby Hotelarskiej „Greminium”.

4.02.2005 r.

W etapie wojewódzkim ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik zwyciężyli uczniowie naszej szkoły Paweł Gałgan - piekarz i Otylia Babik - cukiernik.

10.03.2005 r.

W ramach realizacji projektu "Aktywność szansą na przyszłość" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Dniu Przedsiębiorczości".
kwiecień 2005 Uczniowie klas Liceum Profilowanego (na podbudowie gimnazjum) i Technikum przystąpili do nowej matury.

maj 2005 r.

Uczniowie klas Liceum Profilowanego (na podbudowie gimnazjum) i Technikum przystąpili do nowej matury.

23-25.05.2005 r.

Nasza szkoła (po raz 3) przeprowadziła międzyszkolną wymianę młodzieży z Gymnaziem s stredni odbornou skolou T.G. Masaryka z Frydka Mistka.

23.06.2005 r.

Nawiązanie współpracy ze szkołą w Saint Chamond we Francji, gdzie uczniowie Technikum Hotelarskiego odbyli praktykę zawodową.

7.11.2005 r.

Otrzymanie certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie”.

9.01.2006 r.

W szkole odbył się po raz pierwszy Dzień Maturzysty.

31.05.2006 r.

Otwarcie drugiej, nowoczesnej pracowni komputerowej.

listopad 2006 r.

12 osobowa grupa młodzieży z Włoch odbywała praktyki zawodowe wspólnie z naszymi uczniami w zakładach współpracujących ze szkołą.

czerwiec 2007 r.

Na emeryturę przeszli: wieloletni kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Barbara Sapyta, wicedyrektor Krystyna Grabowska oraz dyrektor Władysław Kwaśny.

wrzesień 2007 r.

Dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych została mgr Bogusława Bebak.
Po
wołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Małgorzaty Cyran, oraz na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego mgr Teresy Frączek.