Przewodnicząca             Urszula Martyniuk
Zastępca Małgorzata Dylska
Skarbnik Małgorzata Głowacka