W szkole działa Rada Rodziców, której głównym celem jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły oraz jej  opiekuńczej funkcji. Rada aktywnie włącza się w życie szkoły i współdziała z innymi organami – Radą Szkoły - w celu wywierania rzeczywistego wpływu na działalność naszej placówki. Podejmuje cenne inicjatywy m.in. powołanie  Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” Społecznego Komitetu przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu  i zorganizowanie akcji "1% dla naszej szkoły".

Bezpieczeństwo

Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez szkołę jest troska o bezpieczeństwo uczniów w niej przebywających. Budynek szkolny jest monitorowany.

W szkole działa zespół ds. bezpieczeństwa, którego celem jest przeciwdziałanie destrukcyjnym zachowaniom, wpływającym negatywnie na życie społeczności uczniowskiej oraz zapobieganie konfliktom w szkole i  drobnej przestępczości. Przystępując po raz drugi do programu „Szkoła bez przemocy” uczymy młodzież radzenia sobie z agresją, stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i bycia asertywnym. Wyrabiamy  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z problemami życiowymi i emocjonalnymi, a także  porozumiewania się i współpracy w grupie rówieśniczej.

Data 13.02.2017
Wielkość pliku 4.4 MB
Pobierz 917

Data 13.02.2017
Wielkość pliku 47.58 KB
Pobierz 887

Terminy spotkań wychowawców z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2019/2020:

  • 26 września 2019
  • 28 listopada 2019 r.
  • 6 kwietnia 2020 r. (klasy IV)
  • 3 czerwca 2020 r. 

Data 15.09.2017
Wielkość pliku 120.77 KB
Pobierz 3 106

Data 15.09.2017
Wielkość pliku 196.1 KB
Pobierz 4 043