Data 12.09.2018
Wielkość pliku 1019.99 KB
Pobierz 41

 

Data 12.09.2018
Wielkość pliku 1.42 MB
Pobierz 66

 

 

W szkole działa Rada Rodziców, której głównym celem jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły oraz jej  opiekuńczej funkcji. Rada aktywnie włącza się w życie szkoły i współdziała z innymi organami – Radą Szkoły - w celu wywierania rzeczywistego wpływu na działalność naszej placówki. Podejmuje cenne inicjatywy m.in. powołanie  Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” Społecznego Komitetu przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu  i zorganizowanie akcji "1% dla naszej szkoły".

Bezpieczeństwo

Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez szkołę jest troska o bezpieczeństwo uczniów w niej przebywających. Budynek szkolny jest monitorowany.

W szkole działa zespół ds. bezpieczeństwa, którego celem jest przeciwdziałanie destrukcyjnym zachowaniom, wpływającym negatywnie na życie społeczności uczniowskiej oraz zapobieganie konfliktom w szkole i  drobnej przestępczości. Przystępując po raz drugi do programu „Szkoła bez przemocy” uczymy młodzież radzenia sobie z agresją, stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i bycia asertywnym. Wyrabiamy  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z problemami życiowymi i emocjonalnymi, a także  porozumiewania się i współpracy w grupie rówieśniczej.

Data 13.02.2017
Wielkość pliku 4.4 MB
Pobierz 264

Data 13.02.2017
Wielkość pliku 47.58 KB
Pobierz 258

Terminy spotkań wychowawców z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2017/2018:

 

  • 17 września 2018

  •  

    15 listopada 2018 r. (czwartek)

  • 30 stycznia 2019 r. (środa)

  • 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) 

Data 15.09.2017
Wielkość pliku 120.77 KB
Pobierz 1 384

Data 15.09.2017
Wielkość pliku 196.1 KB
Pobierz 1 887