1 czerwca 2016 r.

piknik „Czas na zdrowie”

czerwiec 2016 r.

Bartłomiej Grinke z III TGa finalistą XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Zielonce koło Warszawy

maj 2016 r.

Aleksandra Szulc z III TGb w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Zielona Budka Master Challenge” w Ostródzie

28-29 kwietnia 20016 r.

wycieczka klas turystyczno – hotelarskich do Pragi

22 kwietnia 2016 r.

Europejski Dzień Śniadania, czyli szwedzki stół przygotowany przez uczniów dla uczniów

kwiecień 2016 r.

Paweł Rola z III TE finalistą I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

marzec 2016 r.

umowa patronacka z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

luty – marzec 2016 r.

wyjazd uczniów klas hotelarskich i gastronomicznych na praktyki zawodowe w Niemczech w ramach projektu Erasmus +

luty 2016 r.

otwarcie sklepiku szkolnego „Pod Czwórką” prowadzonego przez uczniów

2016 r.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w zawodzie technik ekonomista

listopad 2015 r.
Klaudia Waksmundzka i Paulina Talaga finalistkami III Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” w Krakowie
listopad 2015 r. realizacja projektu „Pochwała buraka”
październik 2015 r. otwarcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego – technik rachunkowości   dla uczniów klas trzeciej i czwartej technikum ekonomicznego
29 września 2015 r. „Jego Wysokość Ziemniak” - piknik integracyjny dla uczniów i nauczycieli
kwiecień 2015 r.
wycieczka klas turystycznych do Budapesztu
kwiecień 2015 r. 8. miejsce Joanny Waligóry z klasy III TOT w etapie centralnym II Olimpiady Wiedzy o Turystyce
kwiecień 2015 r.

Klaudia Kurasiak z IV TEG zostaje finalistką III Ogólnopolskiej Olimpiady o Bankach

marzec 2015 r.

otwarcie jednostki mieszkalnej hotelu „Ekonomik”

2015 r.

Udział w programie Erasmus + „Praktyka zagraniczna w hotelu – mój start w życie zawodowe”

marzec 2014 r.

otwarcie sali fitness, udział w projekcie „Trzymaj formę”

kwiecień 2014 r.

Karolina Budka z IV TOT w ścisłym finale I Olimpiady Wiedzy o Turystyce zwycięstwo drużyny w konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości w etapie wojewódzkim w Krakowie oraz w ogólnopolskim finale w Łodzi

czerwiec 2014 r.
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po raz pierwszy w klasach drugich technikum

październik 2014 r.

otwarcie nowej pracowni obsługi klienta.
grudzień 2014 r.

wyjazd studyjny uczennic do Parlamentu Europejskiego – nagroda za zwycięstwo w konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości