Administracja:

 • Aneta Krawczyk - kierownik gospodarczy
 • Ewa Zając - inspektor ds. kadrowych
 • Bożena Obstarczyk - referent
 • Barbara Snażyk - referent

Obsługa:

 • Iwona Zięba - woźna
 • Teresa Biesik - woźna
 • Monika Gajdzicka - sprzątaczka
 • Bernadeta Bożek - sprzątaczka
 • Grażyna Siwek - sprzątaczka
 • Magdalena Zawadzka - sprzątaczka
 • Ewelina Zielińska - sprzątaczka
 • Janina Zięba - sprzątaczka
 • Andrzej Baraniak - rzemieślnik
 • Jarosław Hebda - konserwator