Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza nabór na staż zawodowy.

Rekrutacja na staż zawodowy trwa od 17.07.2018 r. do 24.07.2018 r. do godziny 13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz regulamin rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu dostępne są w sekretariacie Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Kandydat musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy - załącznik do pobrania w sekretariacie.

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Moniki Wróbel i p. Anety Kamyk za pośrednictwem mobidziennika.Erazmus + 2017/2018

Erazmus + 2017

„Szkoła z sercem”

Czy można tak powiedzieć o oświęcimskim Ekonomiku? Oceńcie sami. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre działania, które podjęliśmy w ostatnim miesiącu.

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - regulamin Projektu

W ramach realizowanego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” uczniowie w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w kursach: