Harmonogram praktyk zawodowych

Klasa

Termin praktyki zawodowej

od dnia

do dnia

III TG, III TOH

26.02.2018

23.03.2018

III TER
Technik organizacji reklamy

6.11.2017

1.12.2017

III TER
Technik ekonomista

6.11.2017

24.11.2017

II TEOH

7.05.2018

1.06.2018

II TEG
Technik ekonomista

7.05.2018

25.05.2018

IV TAK

2.10.2017

13.10.2017

Harmonogram zajęć praktycznych

Klasa

Zawód

Dni zajęć praktycznych w zakładzie pracy

I w

wielozawodowa

poniedziałek, środa

I f

fryzjer

poniedziałek, środa

II w

wielozawodowa

wtorek, czwartek, piątek

II f

fryzjer

wtorek, czwartek

III w

wielozawodowa
(w tym fryzjer)

wtorek, środa, piątek