Harmonogram praktyk zawodowych

Klasa

Termin praktyki zawodowej

od dnia

do dnia

III TG
III TEG (technik żywienia
i usług gastronomicznych),
III TOH

Erasmus +

04.03.2019

29.03.2019

III TEG – 3 tyg.
(technik ekonomista)

04.03.2019

22.03.2019

III TRA – 4 tyg.

06.05.2019

31.05.2019

II TEA – 3 tyg.

(technik ekonomista)

06.05.2019

26.05.2019

II TOH

06.05.2019

29.05.2019

Harmonogram zajęć praktycznych

Klasa

Zawód

Dni zajęć praktycznych w zakładzie pracy

I w

wielozawodowa

poniedziałek, środa

I f

fryzjer

poniedziałek, środa

II w

wielozawodowa

wtorek, czwartek, piątek

II f

fryzjer

wtorek, czwartek

III w

wielozawodowa

wtorek, środa, piątek

III f

fryzjer

środa, czwartek, piątek