Harmonogram praktyk zawodowych

Klasa

Termin praktyki zawodowej

od dnia

do dnia

III TG a, III TG b

3.10.2016

31.10.2016

III TOH

7.11.2016

05.12.2016

III TE

(3 tygodnie)

14.11.2016

2.12.2016

II TER (technik ekonomista)

(3 tygodnie)

8.05.2017

26.05.2017

II TOH

6.03.2017

31.03.2017

Harmonogram zajęć praktycznych

Klasa

Zawód

Dni zajęć praktycznych w zakładzie pracy

I w

wielozawodowa

poniedziałek, środa

I f

fryzjer

poniedziałek, czwartek

II w

wielozawodowa

wtorek, czwartek, piątek

III w

wielozawodowa

wtorek, środa, piątek

III k

kucharz

wtorek, piątek