Harmonogram praktyk zawodowych 2020 - 2021

Klasa

Termin praktyki zawodowej

od dnia

do dnia

III TG
III TOT
III TAH (technik hotelarstwa)

Erasmus +

04.05.2021

30.05.2021

III TE – 3 tyg.

01.03.2021

19.03.2021

Harmonogram zajęć praktycznych 2020 - 2021

Klasa

Zawód

Dni zajęć praktycznych w zakładzie pracy

I w

wielozawodowa

poniedziałek, środa

I f

fryzjer

poniedziałek, środa

II wf g

wielozawodowa - inne zawody - wielozawodowa - fryzjer

wtorek, czwartek, piątek

wtorek, piątek

II wf p

wielozawodowa - inne zawody - wielozawodowa - fryzjer

wtorek, czwartek, piątek

wtorek, piątek

III w

wielozawodowa -

wtorek, środa, piątek

III f

fryzjer

środa, czwartek, piątek