W szkole działa Rada Rodziców, której głównym celem jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły oraz jej  opiekuńczej funkcji. Rada aktywnie włącza się w życie szkoły i współdziała z innymi organami – Radą Szkoły - w celu wywierania rzeczywistego wpływu na działalność naszej placówki. Podejmuje cenne inicjatywy m.in. powołanie  Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” Społecznego Komitetu przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu  i zorganizowanie akcji "1% dla naszej szkoły".

Bezpieczeństwo

Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez szkołę jest troska o bezpieczeństwo uczniów w niej przebywających. Budynek szkolny jest monitorowany.

W szkole działa zespół ds. bezpieczeństwa, którego celem jest przeciwdziałanie destrukcyjnym zachowaniom, wpływającym negatywnie na życie społeczności uczniowskiej oraz zapobieganie konfliktom w szkole i  drobnej przestępczości. Przystępując po raz drugi do programu „Szkoła bez przemocy” uczymy młodzież radzenia sobie z agresją, stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i bycia asertywnym. Wyrabiamy  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z problemami życiowymi i emocjonalnymi, a także  porozumiewania się i współpracy w grupie rówieśniczej.

Data 13.02.2017
Wielkość pliku 4.4 MB
Pobierz 916

Data 13.02.2017
Wielkość pliku 47.58 KB
Pobierz 887