mgr Edyta Bogusz Dyrektor
mgr Małgorzata Cyran Wicedyrektor
mgr Teresa Frączek Wicedyrektor
Maciej Baka wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Lucyna Benio język polski, historia
Anna Bibrzycka język angielski, reklama
Agata Błachut-Stoczek wychowanie fizyczne
Edyta Bogusz przedmioty zawodowe ekonomiczne
Bożena Bucka ogrodnictwo
Bogusław Buczek historia, WOS, BHP
Anna Cygan przedmioty zawodowe ekonomiczne
Małgorzata Cyran przedmioty zawodowe ekonomiczne, technologia informacyjna
Beata Dubiel-Wojtas chiemia
Dorota Dziedzic architektura krajobrazu
Teresa Frączek przedmioty zawodowe gastronomiczne
Renata Goc przedmioty zawodowe ekonomiczne
Jarosław Górnicki język polski
Bogumiła Grześko   matematyka
Klementyna Habczyk przedmioty zawodowe gastronomiczne
Alicja Haj język polski, geografia
Małgorzata Janeczko pedagog szkolny
Barbara Kaim-Gwinner matematyka
Anna Kamińska przedmioty zawodowe ekonomiczne
Aneta Kamyk przedmioty zawodowe gastronomiczne
Małgorzata Klekot język angielski
Katarzyna Knapczyk biblioteka, język polski, język niemiecki, WOK
Aneta Kowaliczek język niemiecki
Łucja Kubarska przedmioty zawodowe gastronomiczne
ks. Tomasz Łata religia
Katarzyna Łąka-Juda biologia, chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
Katarzyna Łomzik język niemiecki, oligofrenopedagogika
Magdalena Owsiak ogrodnictwo
ks. Janusz Pałka religia
Agnieszka Pilarczyk-Wawręty wychowanie do życia w rodzinie (wdż), biologia
Magdalena Pastuszka język angielski, przedmioty zawodowe; reklama
Iwona Pluta matematyka, fizyka
Elżbieta Płotkowiak przedmioty zawodowe gastronomiczne
Małgorzata Rybak przedmioty zawodowe gastronomiczne, chemia
Zofia Ryszka wychowanie fizyczne
Estera Rzenno-Katerla biblioteka, wiedza o kulturze
Marzena Sawicka biblioteka, przedmioty zawodowe turystyczne
Olga Siwek język polski, biblioteka, przedmioty zawodowe turystyczne i hotelarskie
Anna Słowikowska-Hurnik przedmioty zawodowe ekonomiczne
Małgorzata Szaniawska-Sapela język angielski
Beata Warzecha-Zając wychowanie fizyczne, WDŻ
Anna Wichaj język polski, historia
Bogumiła Wójcik język niemiecki
Monika Wróbel przedmioty zawodowe ekonomiczne, informatyka
Maria Wróblewska pedagog szkolny
Bożena Zacna-Czaja psychologia-tyflopedagogika
Barbara Zając przedmioty zawodowe gastronomiczne
Katarzyna Zając przedmioty zawodowe fryzjerskie
Beata Zielińska edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Katarzyna Żmudka język niemiecki, język angielski, ologofrenopedagogika
Przewodnicząca             Jolanta Kaczan
Zastępca Dariusz Olejarz
Skarbnik Joanna Dzięgiel

Rada Szkoły istnieje od 1999 roku. Obecnie w jej skład wchodzą:

Nauczyciele:

 • Bogumiła Grześko - przewodnicząca
 • Alicja Haj

Rodzice:

 • Magdalena Huczek
 • Krystyna Kościelnik

Uczniowie:

 • Klaudia Huczek (kl. III TER)
 • Sabina Jaskółka (kl. II TG)

 

przewodnicząca: Julia Bontruk
zastępcy : Agnieszka Kościelnik, Małgorzata Klaja
skarbnik: Aleksandra Dubiel
 
 
poczet sztandarowy :
skład podstawowy :

 • Krystian Kuźma
 • Katarzyna Leśniak
 • Zofia Radomska

skład zastępczy :

 • Patryk Majdak
 • Wiktoria Ciemiera
 • Aleksandra Ciemiera


sekcja dekoracyjna:

 • Joanna Jakubek
 • Paulina Jarnot
 • Aleksandra Żmuda
 • Daria Grzesło
 • Patrycja Gurbowicz
   
   
  opiekunowie: Katarzyna Łomzik, Magdalena Pastuszka

 

Administracja:

 • Aneta Krawczyk - kierownik gospodarczy
 • Ewa Zając - inspektor ds. kadrowych
 • Bożena Obstarczyk - referent
 • Barbara Snażyk - referent

Obsługa:

 • Iwona Zięba - woźna
 • Teresa Biesik - woźna
 • Monika Gajdzicka - sprzątaczka
 • Bernadeta Bożek - sprzątaczka
 • Grażyna Siwek - sprzątaczka
 • Magdalena Zawadzka - sprzątaczka
 • Ewelina Zielińska - sprzątaczka
 • Janina Zięba - sprzątaczka
 • Andrzej Baraniak - rzemieślnik
 • Jarosław Hebda - konserwator