• Natalia Zgoda - przewodnicząca
  • Daria Czopek - zastępca
  • Adriana Hebda - skarbnik
     
     
    opiekunowie: Katarzyna Łomzik, Lucyna Benio