Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Amanda Sosnowska - przewodnicząca
  • Klaudia Bąk - zastępca
  • Agnieszka Chacuś - skarbnik

Poczet sztandarowy:

  • Wiktoria Ciemiera
  • Aleksandra Ciemiera
  • Patryk Majdak