przewodnicząca: Julia Bontruk
zastępcy : Agnieszka Kościelnik, Małgorzata Klaja
skarbnik: Aleksandra Dubiel
 
 
poczet sztandarowy :
skład podstawowy :

 • Krystian Kuźma
 • Katarzyna Leśniak
 • Zofia Radomska

skład zastępczy :

 • Patryk Majdak
 • Wiktoria Ciemiera
 • Aleksandra Ciemiera


sekcja dekoracyjna:

 • Joanna Jakubek
 • Paulina Jarnot
 • Aleksandra Żmuda
 • Daria Grzesło
 • Patrycja Gurbowicz
   
   
  opiekunowie: Katarzyna Łomzik, Magdalena Pastuszka